STIP Jakarta

Jumat, 24 November 2017 12:57

Rumah Ibadah

STIP juga dilengkapi dengan rumah ibadah yaitu Masjid dan Gereja. Kedua tempat ibadah ini digunakan oleh para taruna maupun pegawai STIP untuk beribadah sesuai dengan agama nya masing-masing.

     
 
       
      Masjid Al-Bahr   Gereja
 
 
Web Analytics